حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی

نحوه بارچيني كالا درون كانتينر، چيدمان كانتينرها

اين دستورالعمل به منظور استفاده كساني كه دست اندر كار چيدن و بسته بندي كالا، تخليه و بارگيري كالا، بازرسي كالا و چيدمان كانتينرها بر روي هم هستند، تهيه گرديده و توصيه هاي مفيدي نيز براي آنها دارد.

تخصصي ترين ارگان بين المللي IOR تجارب خود را در اين زمينه به طرق زير بيان ميدارد:

رانندگان وسايل حمل و نقل جاده اي، پرسنل راه آهن و افرادي كه با حمل ريلي سروكار دارند، پرسنل بندري و انبارها، افراد مسئول تخليه و بارگيري كالا، كاركنان كشتي، افرادي كه كالا را از بسته بندي خارج مينمايند، مديران بخش كرير و فروش شركتهاي حمل و نقل و نمايندگان شركتهاي حمل و نقل در مكانهاي عملياتي نظير بنادر، ايستگاههاي راه آهن و ترمينالهاي جاده اي دست اندر كار مباحث اين فصل ميباشند.

در صورت عدم بسته بندي كالا بصورت اصولي و عدم توجه به بارگيري يا تخليه كالا
 از / به كانتينر و همچنين چيدمان غلط كانتينرها بروي هم و چيدن كانتينرها در محوطه هاي غير استاندارد و نظاير آن خطراتي به بار خواهد آمد كه جبران آن بسيار سخت و يا غير ممكن ميباشد.

مقررات مقاوله نامه بين المللي CSC ميبايست مورد عمل و استناد كليه عوامل بالا قرار گيرد.

مقررات IMDG در مورد كالاي خطرناك و مقاوله نامه جان اشخاص در حمل دريائي MULLAS بسيار مهم ميباشد.

كانتينر براي حمل بدفعات زياد طراحي گرديده و از استحكام كافي برخوردار است. بنابراين بسته بندي نادرست و يا هرگونه عمليات غير معمول كه باعث صدمه به كانتينر گردد قابليت استفاده مجدد از كانتينر را كاهش داده و يا بكلي از بين خواهد برد.

كانتينر وسيله اصلي در حمل و نقل چند وجهي است و بسياري از اوقات خود را در روي كشتي سپري ميكند. بنابراين آگاهي از انواع نيروهاي وارده بر كانتينر و كالا و شرايط فيزيكي داخل كانتينر بجهت نم و رطوبت و دهها فاكتور ديگر، رعايت كامل استانداردهاي بسته بندي كالا بالاخص بجهت ويژگي خاص حمل و نقل دريائي بسيار حائض اهميت ميباشد.

 

 

 

 بازديد كانتينر قبل از بارگيري كالاي بسته بندي شده:

١- بازديد كانتينر از خارج

٢- بازديد داخل كانتينر

٣- بازديد كانتينر قبل از بارگيري كالاي خطرناك (با توجه به نوع بسته بندي)

٤- بازديد كانتينر دمائي قبل از بارگيري كالاي فاسد شدني

٥- بازديد كانتينر مخصوص قبل از بارگيري كالاهاي ويژه

 

 دستورالعملهاي روشهاي بسته بندي كالا جهت بارگيري در كانتينر

١- بازديد كالا قبل از بسته بندي

٢- طراحي چيدمان كالا

٣- بسته بندي و تحكيم كالا

 

 

 

الف) اقدامات قبل از بارگيري كانتينر

١- مستحكم بودن كف كانتينر

٢- ثابت بودن كانتينر در محل استقرار خود

٣- طراحي چيدمان كالا در داخل كانتينر با توجه به سازگاري فيزيكي و شيميائي انواع كالاها

٤- با توجه به حداكثر ظرفيت بارگيري كانتينر كه در روي پلاك تائيد ايمني (پلاك CSC) مشخص شده است.

٥- با توجه به محدوديت هاي مسير حمل، محدويت هاي وزني و حجمي در نظر گرفته شود.

٦- با توجه به نقاط ترانسشيپمنت كالا و همچنين امكانات تخليه و نگهداري كانتينر در مقصد نكات صحيح در بسته بندي رعايت گردد.

٧- توزيع صحيح وزن بار بر كف كانتينر و توجه به چيدمان كالاي بسته بندي شده بروي هم در داخل كانتينر از اهم مسائل در بارگيري كانتينر ميباشد.

٨- استفاده از تخته هاي پالت، تيركهاي چوبي، بالشتكهاي هوائي، تخته سه لا، برزنت، تورها يا پرده هاي نگه دارنده و دهها وسيله ديگر جهت بارچيني صحيح كالا در كانتينر حائض اهميت ميباشد.

٩- اگر محموله كانتينر يك كالاي يكپارچه سنگين وزن باشد، ميبايست محلهاي اتكا بار به كف كانتينر را بررسي و در صورتي كه توان تحمل اين نيرو را نداشته باشد، نقشه بارگيري را تعويض و يا در صورت عدم امكان از صفحات فلزي با ضخامت حداقل ١٢ الي ١٨ ميليمتر با ابعاد حداقل ٦٠ در ٦٠ سانتيمتر استفاده گردد.

١٠- روشهاي تحكيم بار و يا كالاي بسته بندي شده در داخل كانتينر طوري طراحي گردد كه هزينه هاي لشينگ و تسمه كشي، هزينه هاي متعارفي باشد.

١١- اگر محموله اي بجهت ابعاد بصورتي باشد كه بخشي از كالا از فضاي استاندارد كانتينر بيرون بماند، بجهت كاهش هزينه هاي حمل و نقل دريائي و زميني ميبايست، نقشه فني كالا را بررسي و با هر گونه تغئيرات فيزيكي ممكن بر روي كالا به جاسازي كالا در كانتينر اقدام نمود و يا شرايطي را ايجاد نمود كه كانتينر در حداقل شرايط ترافيكي خود باشد.

١٢- بايستي توجه داشت كه از نظر تعادل كانتينر ضروري است كه مركز ثقل آن همواره در مركز يك سطح افقي پائين تر از حد وسط ارتفاع آن باشد. اگر بسته بندي كالاي سنگين انحراف از اين قاعده را ايجاب نمايد، ميبايست قبل از اقدام به بارگيري با متصدي حمل تماس گرفت.

۱۳- بهنگام طراحي چيدمان و بسته بندي كالا درون كانتينر به مسائل و مشكلاتي كه در هنگام تخليه آن در مقصد پيش مي آيد توجه داشت.

          تبصره: تمامي شرايط بالا و بسياري شرايط ديگر زماني مفيد و قابل اجرا ميباشند كه توسط افراد مجرب و متخصص انجام گردند زيرا اولين مسئله در كرايه حمل ارزان بودن و كيفيت و ايمني است.

ب) بسته بندي و محكم نمودن كالا

١- اصل بر اين است كه كالاي داخل كانتينر در مقابل هرگونه حركت قابل پيش بيني محكم و ثابت باقي بماند. با اين همه محكم كردن كالا نبايستي به صورتي باشد كه به كالا و كانتينر صدمه اي وارد آيد.

٢- استفاده از بسته هاي يكسان و يك اندازه حتي براي كالاهائي كه يك سايز نيستند پيشنهاد ميگردد.

٣- استفاده از پوشال، كارتن، كيسه هاي باد شده، تخته و نظاير آن براي پر كردن فضاي خالي بين بسته ها ضروري است.

٤- استفاده از كيسه ها براي بارگيري مواد فله غذائي يا شيميائي و يا هر نوع كالاي ديگر با توجه به درجه حرارت داخل كانتينر ميبايست هماهنگي داشته باشد. افزايش دما باعث انبساط و تركيدن كيسه ها ميشود و در هنگام تخليه كانتينر نيز باعث واژگون شدن كالا به بيرون خواهد شد. در هر صورت بهتر است كه پشت درب كانتينر با فاصله حداقل ٢٠ سانتيمتر هيچگونه كالائي بارگيري نشود.

٥- توجه داشته باشيم ٦٠ درصد وزن كالا نبايستي در كمتر از نصف طول كانتينر توزيع شده باشد.

٦- توزيع كالا در كانتينر بالاخص از لحاظ ارتفاع و پهنا در حمل و نقل دريائي و از لحاظ طولي در حمل و نقل زميني بسيار با اهميت ميباشد.

٧- نبايستي بارهاي سنگين در روي بارهاي سبكتر و مايعات در روي جامدات قرار گيرند.

٨- كالاي نم دار يا مرطوب يا هر كالائي كه باعث نم و رطوبت گردد و يا چكه كند نبايستي با كالائي كه از اين جهت آسيب پذير است يكجا بسته بندي شود. براي جدا سازي كالاها ميتوان از ورقه هاي پلي اتيلن استفاده نمود.

٩- كالاي صدمه ديده نبايستي در كانتينر بسته بندي شود مگر اينكه دقت لازم در مورد پيشگيري از پخش و توسعه صدمات به ساير نقاط پيش بيني شده باشد.

١٠- بهتر است در گوشه هاي كانتينر و بخشي از ديواره ها قلابها يا واسطه هائي جهت بستن كالا با تسمه ها براي محكم شدن كالا در كانتينر پيش بيني شود.

١١- به دستورالعملهاي روي بسته بندي كالا بدقت توجه شود. مثلا اگر روي بسته بندي نوشته شده باشد از سرما محافظت شود كالا ميبايست دور از ديواره هاي كانتينر بارگيري گردد.

١٢- كالاي سنگين در كف و كالاي سبكتر روي آن بارگيري شود. در حمل و نقل زميني بهتر است كه بسته بندي هاي هم اندازه به صورت آجر چين بارگيري شوند. و در حمل و نقل دريائي بهتر است كه بسته هاي كوچكتر به ديواره هاي نزديكتر باشند.

 

 

ج) بسته بندي كالاي خطرناك، كالائي كه نياز به كنترل دما دارد، و كالاهاي خاص

١- جابجائي و بسته بندي كالاي خطرناك بجهت امكان ريزش، پاره شدن بسته بندي و هر گونه نشتي (غير قابل رويت كامل) بسيار خطرناك ميباشد. با توجه به درجه IMCO كالا (IMCO 1 : خيلي خطرناك و IMCO 6: كمي خطرناك) نوع بسته بندي، نحوه بارچيني و تسمه كشي كالا طبق جداول تهيه شده توسط سازنده كالا و استانداردهاي بين المللي انجام خواهد شد.

٢- هرگونه انفجار ناشي از كالاي خطرناك كه در كانتينر مخصوص يا معمولي بارگيري شده است با توجه به اينكه كانتينر در ترمينال كانتينري باشد يا روي وسيله حمل، طبق دستورالعمل هاي IMIG اقدام خواهد شد.

٣- ناسازگاري فيزيكي و شيميائي كالاي خطرناك با ديگر كالاها با مقررات IMIG انجام خواهد شد.

٤- خوردن و آشاميدن در زمان جابجائي، بسته بندي و بارچيني كالاي خطرناك به درون كانتينر ممنوع ميباشد مگر پيش بيني هاي لازم در اين مورد انجام شده باشد.

٥- بسته هائي كه سوراخهائي روي آنها تعبيه شده است در زمان بارگيري ميبايست به طرز صحيحي بارگيري شود.

٦- اصولا در زمان بارگيري كالاي خطرناك با ديگر كالاها (اگر مانعي وجود نداشته باشد) كالاي خطرناك در انتهاي عمليات بارگيري و نزديك درب كانتينر با علامات مشخصه بر روي آن بارگيري شود.

 ٧- در مورد كالاهاي فاسد شدني كه نياز به كنترل دما دارند با توجه به دستورالعمل توليد كننده كالا، درجه حرارت مناسب درون كانتينر ميبايست وجود داشته باشد. بدين لحاظ براي كالاهائي كه به درجه حرارت ١٨– سانتيگراد احتياج دارند لزوم روشن بودن سيستم سرمايش حداقل هشت ساعت پيش از بارگيري كالا ضروري ميباشد. (اين امر بستگي به درجه حرارت محيط دارد)

٨- انتقال كالاي نيازمند به كنترل درجه حرارت از يك سردخانه به يك كانتينر حرارتي ميبايست بدون شك صورت پذيرد. (مانند انتقال انار و جابجائي آن) كه اين امر با توجه به نوع كالا به روشهاي گوناگوني انجام ميپذيرد.

٩- حمل تره بار و سبزيجات و حتي نارنگي توسط كانتينرهاي تركيبي تهويه دار و سردخانه دار امكان پذير است. (بعلت متساعد شدن نوعي بخار و گاز)

١٠- جابجائي كالاهاي دمائي در مسيرهاي كوتاه و طولاني با تمهيدات گوناگون صورت ميپذيرد. لذا متصدي حمل كالا ميبايست تجربه و تخصص كافي داشته باشد.

١١- با توجه به استاندارد هائي براي طراحي كانتينرهاي مخصوص پيش بيني شده است ميتوان نسبت به بارگيري كالاهاي خاص اقدام ورزيد.

 

 

 

 

د) اقدامات تكميلي بسته بندي پس از بارگيري كانتينر

 

الف) پس از بسته بندي هر نوع كالا

 

١- پس از اتمام بارچيني در صورتي كه احتمال ريزش كالا در داخل كانتينر ميرود ميتوان با برزنت يا نايلون ضخيم روي كالا را پوشاند به شرطي كه اين كاور به صورت محكم تا پائين ديواره هاي كانتينر ادامه داشته باشد. همچنين بجهت خطر سقوط كالا در هنگام باز شدن درب كانتينر، ميتوان پس از بارگيري با طناب يا الوار از حركت كالا بسمت درب كانتينر جلوگيري نمود.

٢- كانتينر در مسير حمل ترانزيت ممكن است كشوري را كه مقررات خاص قرنطينه دارد، طي نمايد، آنگاه داشتن مدارك قرنطينه يا سمپاشي پس از بارگيري بسيار ضروري ميباشد. همچنين سالم بودن كف كانتينر (چوبهاي كف) از لحاظ آلودگي به موريانه ميبايست مورد توجه واقع شود.

٣- بستن صحيح دربهاي كانتينر، جا افتادن قفل و بستها در محل خود، نسب صحيح پلمپ و اطمينان از اينكه لولا هاي دربهاي كانتينر سالم و قابل باز شدن نميباشند بسيار مهم ميباشد.

بهتر است نسبت به اتصال محكم دستگيره ها (به صورت جوشكاري يا پرچ) به بدنه درب اطمينان حاصل شود.

٤- اگر براي خنك نگه داشتن كالا از يخ خشك يا ساير مواد سرد كننده و قابل انبساط استفاده ميشود، ميبايست علامت مخصوصي كه گوياي احتمال آلودگي هوا ميباشد در قسمت بيروني دربها در محلي كه قابل رويت است نصب گردد.

٥- با توجه به نوع كالا و بسته بندي، متصدي حمل موظف به نصب علائم مخصوص بر روي كانتينر ميباشد.

 

 

 

 

انواع كالاي خطرناك:

درجه يك: مواد منفجره

درجه دو: گازها و گازهاي فشرده، مايعات و مايعات تحت فشار

درجه سه: مايعات قابل اشتعال

درجه چهار: جامدات يا مواد قابل اشتعال

درجه پنج: مواد اكسيد كننده و پراكسيدهاي ارگانيك

درجه شش: مواد سمي خفه كننده و زخم كننده ها

درجه هفت: مواد راديواكتيو

درجه هشت: زنگ زننده ها و موادي كه خراب ميشوند

درجه نه: مواد خطرناك متفرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

چيدمان كانتينرها

١- قرار دادن روي زمين: اين عمل ميبايست با كاهش تدريجي سرعت حركت اسپردر يا قلاب جرثقيل همراه باشد و از ايجاد ضربه و برخورد شديد جدا جلوگيري شود

٢- كشيدن و هل دادن كانتينرها: از كشيدن كانتينرها روي زمين يا روي يكديگر بايستي اجتناب شود حتي سر خردن آنها روي رولها و غلتكها نيز مجاز نميباشد.

٣- كانتينرها بايستي روي يك سطح پهن و سالم چيده شوند بصورتي كه چهار جفت كننده زير در يك سطح قرارگيرد. در صورتي كانتينرها كاملا ضد آب نباشند بايستي محل را كاملا خشك كرده و كانتينرها را دور از آب نگهداري كرد.ب

 

٤- چيدمان كانتينرها: هنگام چيدمان كانتينرها بايستي جفت كننده هاي بالاي كانتينر زيرين و جفت كننده (لبه گوشه) پائين كانتينر بالا با هم در تماس باشند. كانتينرهاي ٢٠ فوتي نبايستي به تنهائي بر روي كانتينر ٤٠ فوتي چيده شوند. و همچنين به هيچ وجه كانتينرهاي ٤٠ فوتي بر روي ٢ كانتينر ٢٠ با ارتفاع متفاوت چيده شود.

٥- احتياط در برابر فشار باد: با توجه به اينكه ترمينالهاي كانتينري معمولا در كنار دريا و يا در محيط هاي بسيار وسيع و باز ميباشند تغئيرات جوي و طوفانها و بادهاي شديد قادرند كانتينرهاي خالي را (بالاخص ٢٠ فوت) كه در چندين طبقه روي هم چيده شده اند جابجا نمايند. بنابراين در شرايط خاص ميتوان يك كانتينر پر را روي چند كانتينر خالي چيد.

abbashebrahimilog.blogfa.com
+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر ۱۳۹۰ساعت 13:15  توسط مهندس بهنام بیگلری طالقانی  |